Ինչպե՞ս է իրականացվում ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանությունը:

Ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է դատական կարգով, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում և կարգով՝ համապատասխան պետական մարմինների կամ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կողմից:

Call Now ButtonCall Now