Ինչ հիմքով է ծագում աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները

Աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ծագում են աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված գրավոր աշխատանքային պայմանագրով կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտով:

Call Now ButtonCall Now