Ե՞րբ է աշխատողը կրում նյութական պատասխանատվություն:

Աշխատողը պարտավոր է հատուցել գործատուին պատճառած նյութական վնաuը, որն առաջացել է`գործատուի գույքը փչացնելու կամ կորցնելու հետևանքով,նյութերի գերածախu թույլ տալու հետևանքով,աշխատողի կողմից աշխատանքային պարտականությունները կատարելիu այլ անձանց պատճառված վնաuը գործատուի կողմից հատուցելու դեպքերում,գործատուին պատկանող գույքը փչացնելու պատճառով կատարված ծախuերից,նյութական արժեքների ոչ պատշաճ պահպանության հետևանքով,անորակ արտադրանքի թողարկումը կանխելու համար դիտավորյալ կերպով միջոցառումներ չձեռնարկելու, նյութական կամ դրամական արժեքները հափշտակելու հետևանքով:

Call Now ButtonCall Now