Գարեջրի ներմուծմամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերը կարող է արդյոք ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար հայտարարություն ներկայացնել:

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 13.7 հոդվածի համաձայն` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողները ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող համարվել:

Call Now