Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից անփաստաթուղթ արտադրանքի և (կամ) ապրանքի տեղափոխման կամ առաքման առաջին դեպքը արձանագրելիս ինչ պատասխանատվություն է կիրառվում:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից անփաստաթուղթ արտադրանքի և (կամ) ապրանքի տեղափոխման կամ առաքման առաջին դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում:

Call Now ButtonCall Now