Հաշվետվությունները պատվիրված նամակով հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված ծախսերը ով է կատարում:

Հաշվետվությունները պատվիրված նամակով հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարում է հարկ վճարողը:

Call Now