Կարելի է արդյոք հասույթի գիրքը այլևս չպահել:

ՀՀ կառավարության 23.02.2012 թվականի N 191-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 31.07.1997թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» N 315 որոշումը:

Call Now