Կազմակերպությունը ապրանք է տեղափոխում: Առաքման գրքում ի՞նչ գումար պետք է նշվի:

«Հարկերի մասին»  ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածով հաստատված կարգի 4-րդ կետի համաձայն նույն կարգի իմաստով տեղափոխվող ապրանքն ուղեկցող փաստաթղթին ներկայացվող վավերապայման չէ տեղափոխվող ապրանքների գինը (արժեքը) հանրագումարով: Միաժամանակ, նույն կարգի 11-րդ կետի համաձայն հարկ վճարողի (պատասխանատու անձի) կողմից ապրանքներ տեղափոխելիս գրքում տեղափոխվող ապրանքների ընդհանուր գումարի վերաբերյալ գրանցում չի կատարվում (գրքի 4-րդ սյունակը չի լրացվում):

Call Now ButtonCall Now