Որո՞նք են քրեական պատասխանատվության ընդհանուր պայմանները:

Քրեական պատասխանատվության ենթակա է միայն մեղսունակ ֆիզիկական անձը, ով հանցանք կատարելու պահին հասել է քրեական օրենսգրքով սահմանված տարիքի:

Call Now