Ի՞նչ հանգամանքների հիման վրա է որոշվում ապահովագրության համար սահմանված վճարը:

ԱՊՊԱ պայմանագրի գումարը փոփոխական է, ինչը կախված էորոշակի պայմաններից, օրինակ` ավտոմեքենայի մակնիշից, վարորդի տարիքից, վարորդական ստաժից, մեքենայի շարժիչի հզորությունից, ապահովագրելու տևողությունից, վճարման եղանակից և այլն:

Call Now ButtonCall Now