Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրի ո՞ր կողմն է (Գնորդը կամ Վաճառողը) պարտավոր վճարել սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար սահմանված ծառայությունների վճարն ու պետական տուրքը:

Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրով սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար ծառայությունների վճարն ու պետական տուրքը պարտավոր է վճարել այն կողմը, ով ըստ պայմանագրի կրում է այդ վճարումները կատարելու պարտականությունը:

Call Now