Դ.-ն աշխատում է գործարանում: Գործատուն պատրաստվում է փոփոխել Դ.-ին վճարվող աշխատավարձի չափը: Կարո՞ղ է, արդյոք, գործատուն նման բան անել առանց Դ.-ի գրավոր համաձայնության: 

Ընդհանուր կանոնի համաձայն` Դ.-ի համաձայնությունը աշխատավարձի չափի և (կամ) դրա որոշման ձևի փոփոխության համար պարտադիր է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիշյալ պայմանները փոփոխվում են օրենքի հիման վրա:

Call Now