Կ.-ն ունի կենսաթոշակ ստանալու իրավունք: Ի՞նչ պետք է նա անի կենսաթոշակ ստանալու համար:

Կ.-ն կենսաթոշակ ստանալու համար գրավոր դիմում է ներկայացնում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Կ.-ի հաշվառման վայրի տարածքային ստորաբաժանումում:

Call Now ButtonCall Now