Բ.-ն ցանկանում է ներկայացնել բողոք համապատասխան մարմնի գործողության կամ անգործության դեմ: Ե՞րբ Բ.-ն կարող է ներկայացնել բողոք:

Բ.-ն համապատասխան մարմնի գործողության դեմ կարող է բողոք ներկայացնել 1 ամսվա ընթացքում այն օրվանից սկսած, երբ այդ մարմինը կատարել է այդ գործողությունը, իսկ անգործության դեմ` 2 ամսվա ընթացքում այն օրվանից սկսած, երբ այդ մարմինը պետք է կատարի որոշակի գործողություն, սակայն չի կատարել:

Call Now