Թ.-ն դիմել է ՔԿԱԳ մարմին` անունը փոխելու համար: Թ-ն մտավախություն ունի, որ դիմումը կարող է մերժվել: Ո՞ր դեպքերում ՔԿԱԳ մարմինն իրավունք ունի մերժել անվան փոփոխության վերաբերյալ դիմումը:

Անվան փոփոխության վերաբերյալ դիմումը մերժվում է, եթե
1. այն չի համապատասխանում դրա ներկայացման համար սահմանված պահանջներին,
2. անունը փոխել ցանկացող անձի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ,
3. անունը փոխել ցանկացող անձը կրում է քրեական պատիժ, ունի դատվածություն:
Անվան փոխման մասին դիմումը ՔԿԱԳ-ի տարածքային մարմնի կողմից քննության է առնվում դիմումը տալու օրվանից երկամսյա ժամկետում:

Call Now