Մ.-ն արդեն չափահաս է, սակայն չունի ծննդյան վկայական: Ինչպե՞ս նա կարող է ստանալ ծննդյան վկայական:

Ծննդի պետական գրանցումն իրականացվում է Մ.-ի դիմումի հիման վրա, այսինքն՝ Մ.-ն կարող է դիմում ներկայացնել իր բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմին՝ ծննդյան վկայական ստանալու համար:

Call Now ButtonCall Now