Ի՞նչ ժամկետ է սահմանված երեխայի ծննդյան փաստի պետական գրանցման համար:

Երեխայի ծննդյան մասին գրավոր հայտարարությունը ՔԿԱԳ մարմին տրվում է ոչ ուշ, քան երեխայի ծննդի օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում:
Մեկ տարեկան և ավել դարձած երեխայի ծննդի պետական գրանցումը բժշկական կազմակերպության կամ բժշկի կողմից ծննդյան մասին տրված սահմանված ձևի փաստաթղթի առկայության դեպքում իրականացվում է ծնողների կամ նրանցից մեկի կամ երեխայի գտնվելու վայրի համայնքի ղեկավարի կամ լիազորած անձի կամ շահագրգի այլ անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա:

Call Now