Ի՞նչ հետևանքներ կարող է անձի համար առաջացնել Ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի կողմից վարչական ակտի վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը չստորագրելը:

Արձանագրությունը պարզապես չստորագրելը որևէ կերպ անձի օգտին չէ: Ավելին, չստորագրելու դեպքում ոստիկանն այդ մասին նշում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրության մեջ: Դրա փոխարեն անձը իրավունք ունի արձանագրության բովանդակության առթիվ ներկայացնելու արձանագրությանը կցվող բացատրություններ և դիտողություններ, ինչպես նաև շարադրելու այն ստորագրելուց հրաժարվելու շարժառիթները:

Call Now ButtonCall Now