Ա.-ն խանութից գնել է մթերք, որից թունավորվել է և երկու շաբաթ եղել հիվանդանոցում: Ի՞նչ իրավունքներ ունի Ա.-ն որպես սպառող:

Ա.-ն իրավունք ունի խանութից կամ վաճառողից պահանջելու հիվանդանոցում կատարված ծախսերի փոխհատուցում: Վնասը կարող է հատուցվել միայն այն դեպքում, եթե մթերքը օգտագործվել է իր պիտանիության ժամկետի ընթացքում:

Call Now ButtonCall Now