Ի՞նչ անել, եթե կորցրել կամ վնասել եք ԱՊՊԱ պայմանագիրը:

Նման դեպքում 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր եք գրավոր տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը: Դիմումը կարող եք անձամբ հանձնել կամ ուղարկել ընկերության ներկայացուցչին կամ էլ հայտնել ապահովագրական գործակալին: Ապահովագրական ընկերությունը, ստուգելով պայմանագիրը կնքելու փաստը, պարտավոր է տրամադրել ԱՊՊԱ պայմանագրի կրկնօրինակը:

Call Now