Ռ.-ն ցանկանում է ապահովագրել իր մեքենան, սակայն ապահովագրական ընկերությունը չի ցանկանում կնքել պայմանագիր Ռ.-ի հետ: Ո՞ր դեպքերում ապահովագրական ընկերությունը կարող է մերժել Ռ.-ին:

ՀՀ-ում գործող յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերություն պարտավոր է իրեն դիմող յուրաքանչյուր անձի հետ, ով իրավունք ունի դիմել պայմանագրի կնքման համար, կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պայմանագիր կնքելը չի խախտում օրենքի պահանջները:

Call Now