Արդյո՞ք նոտարը կարող է դիմել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Ձեր իրավունքների գրանցման համար:

2015 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և նոտարների միջև փաստաթղթաշրջանառությունը իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով: Եթե Դուք համաձայն ենք, ապա պայմանագիրը վավերացվելուց հետո նոտարը էլեկտրոնային եղանակով դիմում է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ իրավունքի գրանցման համար: Այնուհետև նույն նոտարական գրասենյակից կարող եք ստանալ իրավունքի գրանցման վկայականը:

Call Now ButtonCall Now