Ֆ.-ն 16 տարեկան է և աշխատանքի է ընդունվել խոշոր ապահովագրական ընկերությունում: Պատրաստվում է կնքել ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր, որով սահմանված է փորձաշրջան: Արդյո՞ք դա իրավաչափ է:

Ոչ: Մինչև 18 տարեկան անձանց աշխատանքի ընդունելու դեպքում փորձաշրջան սահմանվել չի կարող:

Call Now ButtonCall Now