Զինվորական ծառայությունից խուսափող քաղաքացիները կարող են վերադառնալ հայրենիք

Ուժի մեջ են մտել «Քաղաքացիների մասին», որոնք սահմանված կարգի խախտմամբ չեն անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն:

Օրենքում կատարված փոփոխությունները ընդլայնեցին դրա գործողությունները, որոնք ներկայումս ներառում են աշնանային զորակոչի ժամանակահատվածը 1992 թվականից մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը:
Սա նշանակում է, որ այն քաղաքացիները, որոնք ենթակա են քրեական հետապնդման 1992-ի աշնանային զորակոչի ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ձեռնպահ մնալու և այդ ժամանակահատվածում 27 տարեկան դարձած (պահեստային ծառայողներ ՝ 35 տարեկան) ձեռնպահ մնալու համար: ազատվել քրեական հետապնդումից `տուգանքը վճարելով:
Օրենքը տարածվում է նաև նրանց վրա, ովքեր զինվորական ծառայությունից ստացել են (ժամանակավոր) ազատում և այժմ ենթակա են քրեական հետապնդման:

Հարկ է նշել, որ օրենքի գործողության ժամկետում փոփոխություններ չեն կատարվել: Սա նշանակում է, որ քաղաքացիները պետք է այդ գործընթացին դիմեն մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Call Now