Ավագ իրավաբան

Ներկայացվող պահանջներ՝

  • Հայաստանի առաջատար բուհերից որևէ մեկի իրավաբանական ֆակուլտետիդիպլոմ
  • Նախապատվությունը տրվում է արտասահմանյան իրավաբանական համալսարան ավարտածներին
  • «ԼԷԳԱԼ էՔՍՊԵՐՏ» իրավաբանական ընկերության գործունեության ոլորտներից մեկումաշխատելու առնվազն 3  տարվափորձ
  • Համակարգչի վարժ տիրապետում
  • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
  • TOEFL ի հանձնման գործող արդյունք, ցանկալիէ

Անձնական հատկանիշներ

  • Լարվածության չնորմավորված աշխատանքային ռեժիմով աշխատելու կարողություն
  • Նպատակասլացություն, նախաձեռնություն, հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքի կարողություն