Քարտուղար-ռեֆերենտներ

Ներկայացվող պահանջներ՝

  • Բարձրագույն բանասիրական կրթություն ( Հայաստանի առաջատար բուհերից որևէ մեկի օտար լեզուների ֆակուլտետի դիպլոմ)
  • Վարչական աշխատանքի (քարտուղար, ռեֆերենտ-օգնական, գրասենյակի ղեկավար) առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
  • Համակարգչի վարժ տիրապետում
  • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերենլ եզուների գերազանց իմացություն

Անձնական հատկանիշներ

  • Լարվածության և չնորմավորված աշխատանքային ռեժիմով աշխատելու կարողություն
  • Նպատակասլացություն, նախաձեռնություն, հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքի կարողություն