Իրավական խորհրդատվության տրամադրում և օժանդակության ցուցաբերում ֆիզիկական անձանց:

«Լեգալ Էքսպերտ »գրասենյակը տրամադրում է իրավական ծառայությունների լայն ոլորտ, որոնք մատուցվում են արհեստավարժ և փորձառու մասնագետների կողմից: Գրասենյակը ապահովում է ներկայացուցչություն տարբեր ատյաններում և խորհրդատվություն մի շարք ոլորտներում:

Առավել մանրամասն տրված են ըստ  ծառայությունների տեսակների:

 • Փաստաթղթերի պատրաստում. իրավաբանական անձանց գրանցման
 • Ժառանգում
 • Անշարժգույք: Հող
 • Քաղաքացիական իրավունք
 • Քրեական իրավունք
 • Վարչականիրավունք
 • Հարկայինօգնություն
 • Ընտանեկանիրավունք
 • Միջնորդություններ
 • Մտավորսեփականություն
 • Փաստաթղթերիկազմում
 • Բնակարանայինիրավունք
 • Դատականպաշտպանություն
 • Սպառողիիրավունքներիպաշտպանություն
 • Աշխատողիիրավունքներիպաշտպանություն
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. հայցադիմումներ
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. ֆակտորինգի
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. լիզինգի
 • Գործերիվարումսնանկացմանգործընթացիժամանակ
 • ԳործերիվարումՀՀդատարաններում
 • Օգնությունճանապարհատրանսպորտայինպատահարիդեպքում
 • Ներկայացուցչությունանշարժգույքիհետկապվածգործարքներում. (բնակարանիվարձակալություն)
 • Ներկայացուցչությունանշարժգույքիհետկապվածգործարքներում. (ցանկացածտեսակիտարածքիվարձակալություն)
 • Ներկայացուցչությունանշարժգույքիհետկապվածգործարքներում. (ցանկացածտեսակիտարածքիառքուվաճառք)
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. (ձեռնարկությանկամանշարժգույքիառքուվաճառքի)
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. տիպայինպայմանագրեր
 • Փաստաթղթերիպատրաստում. վերաքննիչևվճռաբեկբողոքներ