Իրավական խորհրդատվության տրամադրում և օժանդակության ցուցաբերում իրավաբանական անձանց:

«Լեգալ Էքսպերտ »- ը վարում է գործընկերական հարաբերությունների քաղաքականություն` երկարաժամկետ համագործակցություն պահպանելու նպատակով: Մենք քաջ ծանոթ ենք մեր այցելուների գործունեությանը և հասկանում ենք, թե որքան բարդ է շուկայական հարաբերությունների մեջ լինելով մեկտեղ չխախտել օրենքը: Մեր մասնագետները պատրաստ են օգնություն ցուցաբերել և պաշտպանել Ձեր շահերը նույնիսկ դատարանում:

Առավել մանրամասն տրված են ըստ առանձին ծառայությունների տեսակների:

 • Փաստաթղթերի պատրաստում. իրավաբանական անձանց գրանցման
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. իրավաբանական անձանց լուծարման
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. իրավաբանական անձանց վերագրանցման
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման
 • Աջակցություն իրավաբանական անձանցից պարտքերի գանձման գործում
 • Աջակցություն Հայաստանում և արտասահմանում գործարար կապերի հաստատաման գործում
 • Աջակցություն ներդրողների խախտված իրավունքների վերականգնման գործում
 • Աջակցություն իրավաբանական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում
 • Աջակցություն բաժնետերերի խախտված իրավունքների վերականգնման գործում
 • Ներկայացուցչություն անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներում. բնակարանի վարձակալություն
 • Ներկայացուցչություն անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներում. ցանկացած տեսակի տարածքի վարձակալություն
 • Ներկայացուցչություն անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներում. արտադրական-արդյունաբերական նշանակության հողերի վարձակալություն
 • Ներկայացուցչություն անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներում. ցանկացած տեսակի տարածքի առքուվաճառք
 • Փաստաթղթերի պատրաստում.
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. հայցադիմումներ
 • աստաթղթերի պատրաստում. վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. ձեռնարկության կամ անշարժ գույքի առքուվաճառքի
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. ֆակտորինգի
 • Փաստաթղթերի պատրաստում. լիզինգի
 • Գործերի վարում սնանկացման գործընթացի ժամանակ
 • Իրավաբանական աուդիտ
 • Գործերի վարում ՀՀ դատարաններում
 • Միջնորդություններ