Կրտսեր իրավաբան

Ներկայացվողպահանջներ՝

  • Հայաստանի առաջատար բուհերից որևէ մեկի իրավաբանական ֆակուլտետի դիպլոմ
  • Համակարգչի վարժ տիրապետում
  • Հայերեն, անգլերեն և  ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
  • TOEFL -ի հանձնման գործող արդյունք, ցանկալիէ
  • Իրավաբանական աշխատանքի փորձ, ցանկալի է

Անձնական հատկանիշներ

  • Չնորմավորված աշխատանքային ռեժիմով աշխատելու կարողություն
  • Նպատակասլացություն, նախաձեռնություն, հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքի կարողություն