ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.president.am

Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 26, Հեռ.` 52-53-92, 52-23-64

Ազգային Ժողովի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.parliament.am

Հասցե` Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան 19

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.gov.am

Հասցե` Երեւան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1, Հեռ.` 52-52-74, Ֆաքս` 52-25-33

Նախարարություններ

Տարածքային Կառավարման Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mta.gov.am

Հասցե` Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 2, Հեռ.` 52-52-74, 51-13-02

Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mss.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 52-68-31

Առողջապահության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.moh.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 58-24-13

Արդարադատության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.moj.am

Հասցե` Երևան, Հալաբյան փող., 41ա, Հեռ.` 38-03-89

Արտաքին Գործերի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.armeniaforeignministry.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության 2 շենք, Հեռ.` 54-40-41, 52-35-31, Ֆաքս` 54-39-25

Բնապահպանության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mnp.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 52-10-99

Գյուղատնտեսության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.minagro.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 52-46-41

Էկոնոմիկայի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mineconomy.am

Հասցե` Երևան 0010, Մ.Մկրտչյան 5, Հեռ.` 52-61-34

Էներգետիկայի և Բնական Պաշարների Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.minenergy.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 2, Հեռ.` 52-19-64

Կրթության և Գիտության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.edu.am

Հասցե` Երևան 0010, Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 52-66-02, 527343, Ֆաքս` 527343

Մշակույթի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mincult.am

Հասցե` Երևան 0010, Կառավարական 3 տուն, Հեռ.` 52-93-49, Ֆաքս` 52 39 22

Պաշտպանության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mil.am

Հասցե` Երևան 0044, Բագրևանդի 5, Հեռ.` 29-44-30, 29-46-99

Սպորտի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.msy.am

Հասցե` Երևան 0001, Աբովյան 9, Հեռ.` 52-86-01, 54-69-33, Ֆաքս` 52-65-29

Սփյուռքի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mindiaspora.am

Հասցե` Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Հեռ.` 58-56-01, 58-56-02

Տրանսպորտի և Կապի Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mtc.am

Հասցե` Երևան 0010, Նալբանդյան 28, Հեռ.` 56-33-91

Քաղաքաշինության Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.mud.am

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.` 58-90-80

Ֆինանսների Նախարարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.minfin.am

Հասցե` Երևան 0010, Մելիք-Ադամյան փող. 1, Հեռ.` 59-53-04

Առընթեր մարմիններ

Ազգային Անվտանգության Ծառայության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.sns.am

Հասցե` Երևան 0010, Նալբանդյան փ. 104, Հեռ.` 54-81-33

Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.police.am

Հասցե` Երևան 0025, Նալբանդյան 130, Հեռ.` 52-43-02, 52-16-82

Պետական Գույքի Կառավարման Վարչության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.privatization.am

Հասցե` Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4, Հեռ.` 52-18-77

Քաղաքացիական Ավիացիայի Գլխավոր Վարչության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.aviation.am

Հասցե` Երևան 0042, «Զվարթոց» օդանավակայան, Հեռ.` 59-30-03, 28-20-66

Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտեի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.cadastre.am

Հասցե` Երևան 0023, Արշակունյաց պողոտա 7, Հեռ.` 58-78-28

Միջուկային Անվտանգության Կարգավորման Պետական Կոմիտեի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.anra.am

Հասցե` Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի 4, Հեռ.` 54-39-91, 54-39-95

Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.taxservice.am

Հասցե` Երևան 0015, Մ. Խորենացի 7, Հեռ.` 59-46-60, 59-46-19, Ֆաքս` 53-80-35

ՀՀ Տարածքային Կառավարման Նախարարության Միգրացիոն Գործակալության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.backtoarmenia.com

Հասցե` Երևան Հրաչյա Քոչարի 4, Հեռ.` 26-41-63, 22-49-25, Ֆաքս` 22-58-24

Պետական Ռեգիստրի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.stateregistry.am

Դատական Համակարգի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.court.am

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.concourt.am

Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 10, Հեռ.` 58-81-71

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.echr.coe.int

Հեռ.` +33 (0)3 88 41 20 18, Ֆաքս` +33 (0)3 88 41 27 30

ՀՀ Դատախազության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.genproc.am

Հասցե` Երեւան, 0010, Վազգեն Սարգսյան փ. 5, Հեռ.` 51-16-50

Հայաստանի Հանրապետության Մարդու Իրավունքների Պաշտպանի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.ombuds.am

Հասցե` Երևան, Պուշկինի 56ա, Հեռ.` 53-76-51, Ֆաքս` 53-88-42

Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների Պալատի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.pastaban.am

Երեվանի Քաղաքապետարանի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.yerevan.am

Հասցե` Երևան, 0015, Արգիշտիի փող. 1, Հեռ.` 51-41-87

Մտավոր սեփականության գործակալության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.armpatent.org

Հասցե` Երևան, 0010, Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն 3, Ֆաքս` 54-34-67

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական Մրցակցության Պաշտպանության Պետական Հանձնաժողովի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.competition.am

Հասցե` Երևան, 0010, Մհեր Մկրտչյան 5 բ, Հեռ.` 54-39-86, Ֆաքս` 54-39-85

Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողովի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.psrc.am

Հասցե` Երևան, Սարյան 22, Հեռ.` 58-45-29

Առեւտրաարդյունաբերական պալատի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.armcci.am

Հասցե` 0010, ք. Երեւան, Խանջյան 11, Հեռ.` 56-01-84, 56-01-96, Ֆաքս` 58-78-71

Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.sarm.am

Մատենադարանի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.matenadaran.am

Հասցե` 0009, Երեւան, Մաշտոցի պող., շենք 53, Հեռ.` 56-25-78

Հայկական Ազգային Ինստիտուտի Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք

www.armenian-genocide.org

Հասցե` 1334 G Street, NW Suite 200 Washington, DC 20005, Հեռ.` (202) 383-9009