Իրավական խորհրդատվության տրամադրում և օժանդակության ցուցաբերում

«Լեգալ Էքսպերտ» գրասենյակի իրավաբան մասնագետների խորհրդատվությունը կնպաստի մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների ապահովմանը, հասարակության մեջ անհանդուրժողականության մթնոլորտի առաջացման կանխարգելմանը և քաղաքացիական հասարակության կայուն զարգացմանն ու ամրապնդմանը, պետական իշխանության մարմինների և քաղաքացիների, հասարակական այլ միավորումների (քաղաքացիական ինստիտուտների) միջև փոխադարձ վստահության կայացմանը։

Ստորև ներկայացնում ենք մեր ծառայությունները`

 • Իրավաբանական խորհրդատվություն հասարակական կազմակերպությունների համար
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն վարչական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն բանկային օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն քաղաքացիական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն պայմանագրերի կնքման հարցերի շուրջ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն սահմանադրական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն կոորպորատիվ իրավունքի հարցերի շուրջ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն վարորդների իրավունքների և երթևեկության կանոնների շուրջ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն ընտրական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն մարդու իրավունքների վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն ապահովագրության օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն մտավոր սեփականության ոլորտի օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն հողային օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն տեղական ինքնակառավարման ոլորտի օրենսդրության վերաբերյալ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն մարքեթինգի իրավական հարցերի շուրջ
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն արժեթղթերի շուկայի մասին օրենսդրության վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ